responsive

Windykacja należności

paragraf Windykacja należności

Jednym z wielu aspektów naszej działalności związanej z obsługą przedsiębiorców jest dochodzenie roszczeń od dłużników zarówno na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe jak w procesach sądowych oraz w egzekucji należności.

W praktyce dochodzenia roszczeń często wystarczającym dla osiągnięcia pożądanych efektów  jest odpowiednie sformułowanie  pism skierowanych do dłużników zanim sprawa zostanie skierowana do postępowania  sądowego.

Kolejnym etapem windykacji jest sporządzenie i złożenie we właściwym sądzie  pozwu wraz  z przedłożonymi przez Klienta  dokumentami i reprezentacja Klienta przed sądem w procesie.

Z kolei po uzyskaniu tytułu wykonawczego (wyroku lub innego dokumentu , który może być podstawą egzekucji) zajmujemy się formułowaniem pism wszczynających egzekucję oraz czuwaniem nad przebiegiem tego etapu windykacji do jego zakończenia.

Biuro tel/
adw. Leszek Bochenek
tel. kom. 504 085 984
adw. Urszula Bochenek
tel. kom. 502 155 045
adw. Zbigniew Bochenek
tel. kom. 604 184 839