responsive

Spadki i dział spadku

paragraf SPADKI i DZIAŁ SPADKU

Śmierć człowieka pociąga za sobą szereg skutków o szczególnej doniosłości. Prawo spadkowe reguluje następstwo prawne po spadkodawcy. Z jednej strony  określa losy majątku po śmierci spadkodawcy z drugiej zaś kształtujesytuację prawną osób trzecich które pozostawały  ze zmarłym w określonych stosunkach prawnych na przykładwierzycieli czy dłużników zmarłego.

Prawo spadkowe zajmuje się również ochroną interesów najbliższej rodziny zmarłego przez instytucję zachowku. W ramach usług związanych z prawem spadkowym pomagamy naszym Klientom w prawidłowym sporządzaniu testamentów, prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku zarówno przy dziedziczeniu testamentowym jak i beztestamentowym, dział spadku oraz sprawy o zapłatę zachowku

Biuro tel/
adw. Leszek Bochenek
tel. kom. 504 085 984
adw. Urszula Bochenek
tel. kom. 502 155 045
adw. Zbigniew Bochenek
tel. kom. 604 184 839