responsive

Praktyczna obrona przed egzekucją z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja należności wynikających z orzeczeń sądowych podlega regulacjom kilku ustaw. W pierwszym rzędzie zalicza się do nich kodeks postępowania cywilnego, kodeks pracy, prawo bankowe.

Egzekwując należność z wynagrodzenia za pracę dłużnika, komornik nie może zająć całości kwoty wypłacanej przez pracodawcę. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych pracownikowi pozostaje 2/5 wynagrodzenia a w przypadku egzekucji innych świadczeń połowa wynagrodzenia.

Częstą jednak praktyką komorników jest jednoczesne zajmowanie rachunku bankowego oraz zakaz wypłaty z zajętego konta co w praktyce prowadzi do całkowitego pozbawienia dłużnika środków do życia w sytuacji gdy pozostała część wynagrodzenia zostanie przelana przez pracodawcę na konto pracownika.

W tej sytuacji dłużnik powinien złożyć u komornika pisemny wniosek o ograniczenie egzekucji wykazując przy tym jaka kwota wynagrodzenia wolnego od zajęcia jest przekazywana przez pracodawcę na konto bankowe dłużnika.

W razie niezwolnienia spod egzekucji wynagrodzenia wpływającego na konto pomimo wniosku dłużnika, możliwe jest złożenie skargi do sądu na odmowę zwolnienia bądź w braku jego reakcji na wniosek skargę na bezczynność komornika .

Przepisy prawa bankowego przewidują instytucję tzw. przywileju egzekucyjnego którego zadaniem jest wyłączenie spod egzekucji kwoty do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym dotyczy to środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych. Pamiętać jednak należy, iż limit ten nie ma charakteru odnawialnego i po jego wyczerpaniu egzekucji podlegają wszystkie środki pozostałe i wpływające na konto w późniejszym czasie.

Oprócz rozwiązań wynikających bezpośrednio z przepisów dotyczących egzekucji dłużnik dysponuje też możliwością podjęcia innych działań które zabezpieczą wynagrodzenie w stopniu pozwalającym ochronić części wynagrodzenia.

W szczególności dłużnik może złożyć u pracodawcy wniosek o wypłatę wynagrodzenia bezpośrednio do rąk, dzięki czemu uniknie problemów z wypłatą środków z wynagrodzenia za pracę z zajętego rachunku bankowego.

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Biuro tel/
adw. Leszek Bochenek
tel. kom. 504 085 984
adw. Urszula Bochenek
tel. kom. 502 155 045
adw. Zbigniew Bochenek
tel. kom. 604 184 839