responsive

Odszkodowania

paragraf ODSZKODOWANIA 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że skutki zdarzeń losowych takich jak wypadki komunikacyjne,błędy w sztuce lekarskiej czy przestępstwa wykraczają znacznie dalej niż ich materialny wymiar. Składają się na nie również poczucie krzywdy i bólu oraz niepewność o przyszłość. Odszkodowanie jest prawem każdego pokrzywdzonego
i daje poczucie bezpiecznej przyszłości. Szkoda może wystąpić też w związku z nierzetelnym wykonaniem usług w tym usług turystycznych ( odszkodowanie za zmarnowany urlop).

Biuro tel/
adw. Leszek Bochenek
tel. kom. 504 085 984
adw. Urszula Bochenek
tel. kom. 502 155 045
adw. Zbigniew Bochenek
tel. kom. 604 184 839